Reklamacje i zwroty

Jeżeli zakupiony towar nie spełnia Twoich oczekiwań, napisz co nas na kontakt@psiamatka.pl

Postaramy się rozwiązać Twój problem.

Możesz też zareklamować kupiony produkt wypełniając FORMULARZ REKLAMACJI/ZWROTU

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt (w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie koszt zostanie Klientowi zwrócony). Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym oraz dołączonym paragonem fiskalnym. Produkt powinien być wyprany/wyczyszczony.

DANE REKLAMUJĄCEGO:

Imię i nazwisko:
Adres:
Data i numer zamówienia:

Telefon: E-mail:

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad):

…………………………………………………………………………………………………………

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany towaru na inny proszę o zwrot wartości nie wymienionych przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy.

Nazwa banku i nr rachunku:

…………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki reklamacji określone w Regulaminie sklepu.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, naprawiony lub wymieniony towar zostanie wysłany na koszt firmy PSIA MATKA. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

……………………………………….

(data i czytelny podpis Klienta)