RODO

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo danych osobowych korzystających z witryny www.psiamatka.pl oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, Psiamatka.pl dostosowała zasady przetwarzania Twoich danych osobowych do nowych regulacji prawnych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jest PSIA MATKA Milena Gołębiowska ul. Chodkiewcza 4/96 02-593 Warszawa (Skrócona nazwa firmy Psiamatka.pl)

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu do Neslettera lub poprzez złożenia zamówienia w sklepie na www.psiamatka.pl/sklep

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne do procesy realizacji zamówienia ze sklepu internetowego, a także jeśli się na to zgodziłeś (zapis do newslettera) wysyłania informacji o produktach Psiamatka.pl, wydarzeniach, w których bierze udział Psiamatka.pl, wpisach na blogu Psiamatka.pl oraz projektach powiązanych z Psiamatka.pl

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres kontakt@psiamatka.pl lub pismo na adres Chodkiewicza 4/96 02-593 Warszawa.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Jeżeli chcesz jedynie przeglądać witrynę internetową Psiamatka.pl – nie musisz podawać danych.

Jeżeli chcesz złożyć zamówienie przez sklep, wymagane są następujące dane:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres do rozliczenia
  • adres do wysyłki
  • nr telefonu
  • adresu e-mail

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w naszym sklepie. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

a) Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nikomu nie udostępniamy Twoich danych!

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie?

Przetwarzamy Twoje dane do celów marketingowych i statystycznych. Przetwarzamy także dane dotyczące Twojej aktywności w witrynie, dane są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza www.psiamatka.pl korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż nasza. Używamy także tzw. Profilowania poprzez  Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę

Co zrobić, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas kontakt@psiamatka.pl